O nás

FYZIO Krumlov je ambulantní pracoviště fyzioterapie, které poskytuje odborná vyšetření, léčbu a prevenci širokého spektra poruch pohybového aparátu u dětí a dospělých.

Poskytujeme komplexní péči na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie. Ke klientům přistupujeme individuálně s respektem k jejich potřebám. Snažíme se o obnovení či normalizaci hybnosti tak, aby nedocházelo k přetěžování a bolestem pohybového aparátu.

Mgr. Bc. Hana Šmachová
Telefon:
+420 721 834 092
E-mail:
Hanasmachova@seznam.cz

Ordinace:
Chvalšinská 242
Český Krumlov
PSČ 381 01

Více také na stránce Kontakt.

Vzdělávání, speciální způsobilost, praxe:

 • od 2017 vlastní praxe FYZIO Krumlov s.r.o.
 • 2011 - 2016 zaměstnána na Rehabilitaci M. Nedvědová - ambulance
 • 2012 - 2014 Speciální vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie - IPVZ Praha - zakončeno atestační zkouškou v oboru AF s označením odbornosti specialisty Odborný fyzioterapeut
 • září 2014 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR)

Absolvované kurzy:

 • členství - ČESKÁ PODIATRICKÁ SPOLEČNOST
 • DNS kongres - Medicína pohybového systému ve sportu
 • Aplikace metody Roswity Brunkow
 • PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch
  PaedDr. Jiří Vlček
 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace - DNS
  Prof.PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D.
 • Mechanical Diagnosis and Therapy
  (the Cervical, Thoracic and Lumbal Spine)
  The McKenzie Institut International
  Mgr. Eva Nováková

 • Podiatrie a modelace stélek Formthotics, Schein
  MUDr. Miroslav Havrda
 • Poruchy pletence ramenního
  Mgr. Petr Bitnar
 • Propriofoot koncept
  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • SM systém (funkční stabilizace a mobilizace páteře)
  MUDr. Richard Smíšek
 • Spiraldynamik
  Lubomír Kolář, Dr. Hana Haisová